top of page

You can make an order to me about a painting you would like have at your home. You can send one or more photos of a place where a future painting could be a good place to choose.

You can tell me some ideas you have about the painting and we will discuss it through e-mail or other preferable media. I can help You to choose motive which will be good, from my view point, and which we can discuss. It will be a process between us.

 

Dependent on where you live I can visit you to better understand the “reality” I will work with.

I work very carefully, my method is based on that, and under as long time as the specific project will take.

Du kan göra en beställning hos mig för en tavla som du vill ha och jag skulle kunna måla speciellt för ditt hems utformning.

 

Du kan skicka ett\flera foton där det finns en plats hemma hos dig, och interiör runt, för den framtida tavlan. Du kan beskriva vad du vill ha för motiv. Jag kan också hjälpa dig att välja motiv som kommer att passa bra, ur min synvinkel, och som vi kan diskutera. Vi kommer att diskutera om det hela och det blir en process mellan oss.

Beroende på var du bor, kan jag besöka dig till dig och titta på den plats som du valde för tavlan, för att jag bättre skall förstå vad du vill ha och ge förslag på utformningen.

 

Jag arbetar noggrant och under en lång. Min metod är baserad på detta.

Jag arbetar i en ganska svårt teknik med hjälp av akrylfärg och akvareller. Först gör jag en preliminär skiss där jag arbeter fram idén om den framtida bilden, med kompositionen, proportionerna, perspektivet och så vidare. Därefter gör jag huvud skissen. I denna skiss arbetar jag noggrant ut detaljerna i målningen, gesterna, mimik, backgrunden, kompositionen. Det hela blir ca 2-3 dagar om maximal bildstorlek är 740x550 mm. Därefter överför jag skiss till akvarell papper. Där arbetar jag ut alla delar av bilden mer noggrant. Då ritar jag hela bilden med akrylik bläck
(3-4 dagar). Efter det börjar jag att arbeta med akvarell ca 2 veckor. Tidsåtgången beror på storleken, antalet detaljer, personeroch hur komlex kompositionen. Efter detta ritar jag med bläck igen(1-2 dagar)

bottom of page