top of page

I work in a fairly difficult technique by using acrylic ink and watercolors.

- The first I do is a preliminary sketch where I work over the idea of the future picture, with the composition, proportions, perspective and so on.

- After that, I make head sketch. In this sketch, I work out carefully the details of the painting, the gestures, facial expressions, back ground, composition. It all becomes about 2-3 days for pictures size 740x550 mm.

- Then I transfer the drawing to watercolor paper where I work out all the parts of the picture more carefully.

- Then I draw the whole picture with akrylik ink (3-4 days).

- After that I start working with watercolors. That work needs about 2 weeks, depends on diffrent things like: the size, how much details is on the picture, persons, how komlex composition shoul be.

- After this I draw with ink again (1-2 days)

Jag arbetar i en ganska svårt teknik med hjälp av akrylfärg och akvareller.

- Först gör jag en preliminär skiss där jag arbeter fram idén om den framtida bilden, med kompositionen, proportionerna, perspektivet och så vidare.

- Därefter gör jag huvud skissen. I denna skiss arbetar jag noggrant ut detaljerna i målningen, gesterna, mimik, backgrunden, kompositionen. Det hela blir ca 2-3 dagar om maximal bildstorlek är 740x550 mm.

- Därefter överför jag skiss till akvarell papper. Där arbetar jag ut alla delar av bilden mer noggrant.

- Då ritar jag hela bilden med akrylik bläck
(3-4 dagar).

- Efter det börjar jag att arbeta med akvarell ca 2 veckor. Tidsåtgången beror på storleken, antalet detaljer, personeroch hur komlex kompositionen.

- Efter detta ritar jag med bläck igen(1-2 dagar)

bottom of page