top of page

My name is Ekaterina Andersson. I am living in Sweden. I was born and raised in Russia, Moscow (1970). I have a University degree in Graphic Arts (Moscow State University of Printing Arts of Ivan Fedorov is Russia's largest university in the field of preparing specialists in printing and publishing Faculty of Graphic Arts. Master's degree, 6 years) and have worked in different agencies as Graphic Designer. My last position was as an Art Director in advertising agency Young&Rubicam. 

 

I started to draw in childhood. As long as I remember I wanted to be an artist when I would grow up. When I should go out in life I did not trust my capacity to be an full time artist, so I studied at University of Architecture. That was two years preliminary courses where I studied perspective, proportions, constructions etc. Then I got my six years Master Degree in Graphic Art and Illustrations in Moscow State University of Printing Arts of Ivan Fedorov (former name: Moscow State Academy of Printing). . I studied drawing and painting with different teachers and from everyone I learned something different, something new.
I worked as a graphic designer and later as an art-director with a lot of responsibility but never got the personal satisfaction I needed.

 

Now, that I am living in Sweden, I changed my life and started to draw and paint full time with focus on watercolor and ink.

I believe that my educations and, what is most important, personal contacts and conversations with different art teachers (who have given me so much) developed my understanding of being a human being and how to look at the world, because all of them were philosophers with deep feelings and knowledge. All of that made me possible to draw the way I do which demands a lot of preparations, concentrations and ability to focus on details.

 

And I do not stop to learn things and develop myself.

Mitt namn är Ekaterina Andersson.

Jag har bott i Sverige ca 4 år. Jag är född och uppvuxen i Ryssland, Moskva (1970). Jag har en universitetsexamen i Graphic Arts och har arbetat i olika bolag som Grafisk designer och art-direktor. Jag började rita i barndomen.

Så länge jag minns ville jag illustrera böcker när jag skulle ”bli stor”. När gick jag ut i livet litade jag inte på min förmåga att vara konstnär på heltid, så jag studerade vid The University of Architecture in Moscow. Det var två års förberedande kurser där jag studerade perspektiv, proportioner, konstruktioner, kompositione etc. Men jag beslutade att läsa konst. Jag fick min sex åriga Master Examen i grafisk konst och illustration i Moscow State University of Printing Arts of Ivan Fedorov (tidigare namn: Moscow State Academy of Printing). Jag studerade teckning och målning med olika lärare och från alla av dem lärt jag mig något annat, något nytt. Efter det började jag arbeta som grafisk designer och senare som en art-direktor med ett stort ansvar men aldrig fick personlig tillfredsställelse jag behövde.

Nu när jag bor i Sverige, har jag ändrat mitt liv och började rita och måla med fokus på akvarell och bläck.

 

Jag är övertygad om att mina utbildningar, och inte minst, personliga kontakter och samtal med olika lärare öppnade mina ögon för världen därför att alla av dem var tänkande, intresserade och filosofiska personer med djupa känslor och kunskaper. Allt detta gjorde det möjligt för mig att måla på mitt eget sätt som kräver mycket förberedelser, koncentration och förmåga att se och återge alla detaljer som är viktiga i en produktion.

 

Att måla/producera är en ständigt utvecklande process som aldrig stannar av.

bottom of page